Metan Gazı Soğutma Sistemleri

Özsayın Soğutma Sistemleri olarak, dünyanın en zor çalışma koşullarına yönelik atık ısı kazanları ve atık gaz soğutma sistemlerinin tasarımını, imalatını, montajını ve servisini sizlere sunuyoruz. Özellikle BOF oksijen çelik işlerinde tasarımlar yenilikçi kanıtlanmıştır. Üst veya alt üfleme dönüştürücülerinden kaynaklanan atık gazların soğutulması için soğutma tesisleri kurmaktadır. Buhar soğutma, kapalı devrede yüksek ve alçak basınç için N2 basıncı altında basınçlı su soğutma ve açık devrede su soğutma gibi. Enerji geri kazanımının öneminden dolayı, ikinci tip artık sıklıkla kullanılmamaktadır. Buharlaşma soğutma tesisleri, doğal, zorlanmış veya kombine zorla / doğal dolaşımda çalışırken, basınçlı su soğutma tesisleri doğal dolaşımda çalıştırılıyor. Buhar üreten bitkilerle ilgili olarak, üretilen ya sisteme boşaltılır, yoğunlaştırılır ya da atmosfere atılır. Buharlaşma soğutma tesislerinde basıncı 0,5 ile 64 arasında, basınçlı su tesislerinde 10 ile 32 bar arasında değişir. İstendiğinde, üretilen doymuş buhar, tesisin dışında aşırı ısınabilir. Basınçlı su tesisleri 50 ° C ile 220 ° C arasındaki sıcaklıklar meydana gelir. Temizlenmiş CO ihtiva eden gazın artık yanıp sönmediği, ancak soğutma ve temizleme tesislerinin arkasında düzenlenen bir akümele aktığı için, optimum bir gaz toplama işlemi, ek bir enerji geri kazanımıyla sonuçlanacak şekilde büyük önem taşımaktadır.

Aynı zamanda elektrik ark ocaklarının duvarlarının ve kapaklarının soğutulması için sistemlerin tasarımı ve üretimi ile soğutma kanalları bu elemanları soğutmak için buharlaşma, soğuk veya sıcak su soğutma sistemi seçilebilir. Bununla birlikte, soğuk su sistemi, yararlı bir ısı geri kazanımına izin vermez. Ayrıca, soğutma sisteminde, daha düşük bir su kalitesine ve dolayısıyla soğumanın yetersiz olması nedeniyle çökeltiler tarafından hasar meydana gelebilir ve tüm soğutma sisteminin korozyon tarafından erken tahrip edilmesi de mümkündür. Sistemler zorla dolaşımda veya doğal / zorlanmış dolaşımda çalışıyor. Elektrikli ark ocağı ve atık gaz kanalının soğutulması kombinasyonu, kesintili olarak çalışan fırınlara rağmen sürekli bir buhar üretimine izin verir. 4 – 16 t / h buhar 10-64 bar ‘lık bir sistem basıncıyla üretilir. Üretilen buhar sisteme beslenir ve kullanılır. Kapalı sistemlerde kondenserler ve / veya rektifiyerler sağlanmaktadır. Katı Atık Düzenli Depolama Sahası içerisindeki evsel atıklar önce yüzeyde aerobik olarak bozulmaktadır. Sahanın üzeri kapatılıp havasız bir ortam oluşturularak, ortaya çıkan bozulma sonucu metan gazı oluşumu başlamaktadır. Ortalama 28 m derinliğinde açılan kuyulardan belirli bir vakum ile çekilen çöp gazı (LFG) ayrı ayrı hatlarla gaz kollektörü (manifold) denilen yapılara iletilmektedir. Her bir manifold ortalama 8-12 adet kuyu bulunmaktadır. Çöp depolama sahasındaki sızıntı suları ise kondens tanklarında biriktirilerek ardından Biyolojik Atıksu Arıtma tesisine pompalanmaktadır.

Metan gazı, Soğutucu (Eşanjör) ve Yoğunlaştırıcılar (Demister) Sahadan çekilen çöp gazı (LFG) ilk önce “Isı Eşanjörü” ünitesinden geçirilerek belirli sıcaklığa kadar soğutulmakta ve nemini salması sağlanmaktadır, hemen ardından gelen “Demister” ünitesinde de oluşan yoğunlaşma suyu toplanarak uzaklaştırılmaktadır.

Metan gaz sisteminde, arıtılmış çöp gazı içten yanmalı motorlarda yakılarak önce mekanik enerjiye, ardından da elektrik enerjisine çevrilmektedir.
Enerji üretimi için gerekli miktarın üzerinde olan veya gaz motorlarının bakımı/ arızası durumunda çekilen gaz, 2.000 m3/saat kapasiteli yakma bacasında flare ile yakılarak bertaraf edilmektedir. Böylece tesisin elektrik çevrim kısmının çalışmaması durumlarında dahi zararlı metan gazı atmosfere bırakılmamakta ve emisyon azaltımına katkı sağlanmaktadır.

Sahaya uygulanması gereken vakumun sabitlenmesini sağlayarak kararlı bir işletme ortamı sağlamasının yanında gerektiğinde kısa süreli ara depolama vazifesi de görmektedir.

Tesiste elde edilen enerji, tüketiciye sunulmak üzere ulusal elektrik şebekesine iletilmektedir. 6094 sayılı Kanunla değişik 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (YEK Kanunu) kapsamında hazırlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik (YEKDEM Yönetmeliği) gereğince, YEK Destekleme Mekanizmasına tabi üretim lisansı sahiplerine, 10 yıl süre ile çöp gazından üretilen elektriği 13,3 $ cent/kWh değerinden alım garantisi verilmiştir. Odayeri tesisimiz 2012 yılında bu kapsama alınmış, diğer tesislerimizin de 2013 yılında kapsama alınması planlanmaktadır.

Yapılması planlanan Kojenerasyon sisteminde Gaz Motorları metan gazı Egzoz gazının içerdiği ısıdan faydalanacaktır. Söz konusu ısı ilk olarak atık ısı eşanjörleri vasıtasıyla kızgın yağa ve kızgın yağdan da elektrik üretmek üzere ORC (Organic Rankine Cycle) modülüne aktarılacaktır. ORC ünitesinde düşük ya da orta sıcaklıklı ısıdan Organik Rankine Çevrimi prensibi temel alınarak kapalı termodinamik çevrim vasıtasıyla elektrik enerjisi çevrimi gerçekleştirilecektir.

Sürdürülebilir bir dünya, Kurumsal çözümler..

ADANA

Onur Mh. 45229 sk. No:15/A
Seyhan, Adana

İSTANBUL

Yeşilce Mah. Dalgıç Sk. No:3/5 Kat-1 -130 – 34418 Kağıthane / İSTANBUL